Wednesday, April 25, 2012

Word of the Day-24churn out : - seri üretim yapmak, bol miktarda üretmek.
If the 500 million-pound project goes through, the array will be Europe’s largest wind farm, capable of churning out roughly 1 per cent of Britain’s total electrical needs - and generating some badly needed jobs and cash for the people of Lewis.

Eğer 500 milyon sterlinlik proje gerçekleşirse, burası Britanya’nın toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %1 ‘ini karşılayabilme kapasitesine sahip Avrupa’nın en büyük rüzgâr çiftliği olacak ve Lewis halkının çok ihtiyacı olan yeni iş imkânları ve para getirecek.
No comments:

Post a Comment